تفاوت تأثیر تردمیل و اجرای زانو چیست؟

- Apr 14, 2018-

اول از همه، تردمیل در سرعت ثابت اجرا می شود و فرد غیرفعال است. در حال اجرا یک راه غیر فعال برای انطباق با سرعت در حال اجرا از تردمیل است و نیاز به حفظ همان سرعت به طور مداوم. اگر تردمیل برای مدت طولانی کار می کند و هماهنگی زانو و ماهیچه نمی تواند ادامه یابد، منیسک و غضروف مفصلی زانو آسیب دیده و آسیب دیده می شود. دوم، تردمیل با یک سیستم جذب شوک همراه است. بسیاری از تردمیل ها به نفع کاربران با جذب شوک خوب است. تردمیل، هیئت مدیره و جذب شوک، بیشترین میزان حفاظت از مفصل زانو را به صورت یکنواخت و از نیروی بیش از حد رنج می برند.

سرانجام شیب خود تنظیم شده است.


تردمیل ها می توانند شیب را تنظیم کنند تا بهترین شرایط را برای مردم فراهم کنند که همچنین بر مفصل زانو تاثیر می گذارد.