مقدمه ای بر دوچرخه سواری پویا

- Nov 09, 2017-

پس از غلبه بر همه اشکالات رانندگی در خارج از منزل، حرکت به یک تمرین هوازی تبدیل شده است که به بدنت اجازه می دهد تا به عنوان یک نتیجه از پیشرفت های فنی که به یادگیری آسان می شود انجام شود. 15-50 ساله مناسب هستند با این حال، با توجه به روشنایی زرق و برق دار و موسیقی دایبل بالا، انتخاب افراد پویا دوچرخه سواری [1] در 20 تا 45 ساله، عمدتا جوانان کارگران یقه سفید، متمرکز بود. دوچرخه سواری پویا انرژی زیادی را مصرف می کند، عرق زیادی دارد. همچنین قدرت پاها را افزایش می دهد، زیبایی اعضای بدن و بهبود جذب اکسیژن بدن را افزایش می دهد. تمرین ثابت کرده است که 40 دقیقه موثر آموزش دوچرخه سواری پویا می تواند حدود 500 کالری مصرف کند.

توجه: بدن انسان در مدت زمان طولانی با نویز 85 دسی بل یا بیشتر مواجه است که ممکن است باعث اختلال شنوایی شود.