ضروریات دوچرخه ریسندگی

- Mar 29, 2018-

نمودار عضله اصلی

blob.png1. ابتدا روی دوچرخه چرخان نشسته و صندلی خود را با توجه به ارتفاع خود تنظیم کنید.


2. گزینه دلخواه در منو را انتخاب کنید. ممکن است لازم باشد از پدال برای شروع استفاده کنید. شما می توانید از تنظیمات دستی استفاده کنید یا یک برنامه برای استفاده را انتخاب کنید. به طور کلی، می توانید سن و وزن را برای تخمینی از کالری سوزانده شده در طول تمرین وارد کنید. سطح مقاومت در طی تمرین می تواند تغییر کند. دسته ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند تا میزان ضربان قلب خود را کنترل کنند و به شما در حفظ شدت مناسب کمک کنند.