ریسندگی دوچرخه جا شی

- Nov 09, 2017-

در ایالات متحده نشات گرفته، دوچرخه سواری پویا با ضخامت آمریکایی طعم، پر جنب و جوش و پر حرارت و بنابراین بسیار محبوب است با جمعیت $number به نفع رنگ. با این حال، هیچ محدودیت سنی برای این ورزش در خارج از کشور است چون آن علمی طراحی شده است برای اطمینان از ایمنی شرکت کنندگان و شدت جنبش است کاملا قابل کنترل و سازگار برای همه کسانی که توانایی ورزش.

چون روند کل سوار اصطکاک زانو بسیار بزرگ است با این حال، که افراد مبتلا به زانو در ورزش شرکت توصیه می شود همراه با فشار زیاد، آسان به شکل آسیب بالقوه است، در آینده خواهد شد جنبش به تدریج این فرآیند را منعکس شده. بیماران مبتلا به بیماری قلبی و فشار خون بالا باید نیز نمی شود درگیر، مبادا وجود داشته باشد خطر در بالا با شدت آموزش.

دو از تصورات غلط است که طاعون چرخش پزشکان

اشتباه ایده یکی: دوچرخه ورزش اندام چاق و چله موجب خواهد شد? شما می توانید نگاهی به مربیان خارجی که سالها تجربه آموزش داشته اند و آنها به شما بگوید در شکل بلند و باریک است که شما لازم نیست که نگرانی در مورد چرخش دوچرخه خود را به یک Big Mac.

ایده دو اشتباه: است عرق بیشتر و بیشتر می توانید از دست دادن وزن? در واقع نیاز به کاهش چربی هنوز رطوبت است. تخلیه مقدار زیادی از عرق واقع از دست دادن آب بدن است، اما نه لزوما چربی بدن مقدار زیادی از مصرف است.

با توجه به طراحی ارگونومیک کیسه را ارائه بیشترین آسایش: مردان و زنان کوسن های مناسب برای مبتدیان و کاربران با تجربه طراحی حرفه ای برای اصلاح وضعیت، ارائه حداکثر راحتی