چه تردمیل خوب باید ارائه دهد؟

- Dec 13, 2018-

چه تردمیل خوب باید ارائه دهد؟

A6多功能_meitu_1A great treadmill will provide you with a cardiovascular workout that also tones your muscles, especially those in your lower body, from your glutes to your calves. It reduces the risk of tripping and falling because it provides you with a consistent surface on which to walk or run, unlike the uneven terrain that you find in parks and along sidewalks. High quality treadmills give you more control over your workout than lower end models. For example, you should easily be able to control the speed and incline of your machine with the push of a button so that your workout is as smooth as possible. A great treadmill will also come with built-in features that automatically provide you with a warm-up and cool-down session before and after each workout in order to ensure your body will be prepared for the workout. No matter what product you choose, it should fit your home or apartment perfectly. Treadmills that fold for easy storage, for example, are perfect for tighter spaces, while larger platform treadmills may be more appropriate if you are a larger individual who wouldn’t feel comfortable on a smaller unit.

یک تردمیل بزرگ به شما یک تمرین قلب و عروق را فراهم می کند که همچنین ماهیچه های خود را، مخصوصا آنهایی که در بدن پایین تر هستند، از گلوتاتین خود را به گوساله های خود می دهد. این خطر ریزش و سقوط را کاهش می دهد؛ زیرا بر خلاف زمین ناهموار که در پارک ها و در کنار پیاده روها پیدا می شود، به شما یک سطح سازگار را می دهد که روی آن راه می رود یا اجرا می شود.

تردمیل های با کیفیت بالا به شما امکان کنترل بیشتری بر تمرینات خود را نسبت به مدل های پایین تر می دهد. به عنوان مثال، شما باید به راحتی قادر به کنترل سرعت و شیب دستگاه خود را با فشار یک دکمه به طوری که تمرین خود را به همان اندازه صاف است که ممکن است. یک تردمیل بزرگ نیز با ویژگی های داخلی ساخته شده است که به طور خودکار جلسه گرم و خنک را قبل و بعد از هر تمرین فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که بدن شما برای تمرین آمادگی دارد.

مهم نیست که چه محصولی انتخاب می کنید، باید خانه یا آپارتمان مناسب باشد. برای مثال، تردمیل هایی که برای ذخیره سازی آسان ذخیره می شوند، برای فضاهای تنگ تر مناسب هستند، در حالی که تردمیل های پلت فرم بزرگتر ممکن است مناسب تر باشند، اگر فردی بزرگتر هستید که در واحد کوچکتر احساس راحتی نمی کند.