چه به دنبال In شما جدید دستگاه---تردمیل

- Dec 12, 2018-

آنچه به دنبال در دستگاه های جدید شما---تردمیل_DSC6019


هنگامی که بهترین محصولات در بازار تجزیه و تحلیل، ما را برای موارد زیر نگاه کرد:

·قدرت رتبه بالاتر, که نشان می دهد تمرین نرم و صاف و موتور قوی تر و ساکت تر دستگاه.

·سطح در حال اجرا است که به اندازه کافی گسترده و طولانی به اندازه کافی برای جلوگیری از دام لغزش و افتادن دستگاه در طول تمرین است.

·سطح مناسب که cushioning پایدار به اندازه کافی برای جلوگیری از تندرست اما نرم به اندازه کافی برای ارائه پشتیبانی کافی به مفاصل ظریف خواهد بود.

·کنترل الکترونیکی آن را با استفاده از دستگاه ساده تر و که تمرینات برنامه نویسی سریع تر.

·ویژگی های ایمنی ارائه شده توسط دستگاه مانند راه آهن، و چگونه امن آنها را به دستگاه متصل است.