موضع بیضوی صحیح

- Apr 18, 2018-

1) وضعيت بسيار مهم است: پا در موقعيت مناسب قرار دارد، انگشتان پا به طور طبيعي جلوتر يا کمي در اطراف هشت است. راست به عقب، شکم به طور صحیح سفت و محکم، زانو کمی خم نشده است


2) هماهنگی بین دستها و پاها: در طول تمرین، پا بر روی کل پا برداشته می شود و بازوهای بالای ابزار به آرامی توسط دو دست نگه داشته می شوند. دست ها با پا حرکت می کنند، و عضلات کل بدن بیش از حد محکم سقوط نمی کنند. در جایی که دستان خود را نگه دارید، دو گزینه وجود دارد: توصیه می شود که تازه کارهایی که تازه شروع به تمرین می کنند از دسته زیر استفاده کنند، که باعث ثبات بدن می شود و حرکات را تغییر نخواهد داد. وقتی دستگیره بالا را بگیرد، بازوی مجبور است با پا کار کند تا تمام عضلات بدن را مجبور کند.

3) Activation Hip: قبل از تمرین تازه کار، شما می توانید برخی از موقعیت های آموزش حرکات مفصلی نظیر پل جبر و بزرگی بالا را پیدا کنید. از سوی دیگر برای گرم کردن، از طرف دیگر بهتر می تواند بخشی از نیرو را احساس کند - نیروی بازو و ران.


4) احساس کردن بافتی را تقویت کنید: دستگاه بیضوی در انجام تمرینات پا و باسن به عنوان یک آرتیفکت هوپ بالا می باشد. در طی ورزش، بدن کمی پایین می آید و ران ها و ران ها را دراز می کند. قسمت فوقانی بدن خود را به طور مرتب نگه دارید و هسته شکم را بچرخانید. تکان نده


5) موقعیت پا: تمام پا به زمین می رسد. در طول کل روند، پاشنه نباید برداشته شود. هنگام انجام تمرین بیضوی، پا به سمت پایین حرکت می کند و شما می توانید تمرین را کمی به جلو و پایین شروع کنید تا نیروی باسن و پشت ران را احساس کنید. اگر پاشنه یا پاشنه خود را بالا ببرید، از نیروی بیشتری در جلوی ران استفاده خواهید کرد، که خلاف قصد انجام تمرینات باسن است.


6) کشش: پس از ورزش، اطمینان حاصل کنید که خطوط پا را بپوشانید و بپوشانید. بهتر است بیش از ده دقیقه برای تمرکز روی کشش قسمت جلویی و عقب باسن و ران استفاده شود. بهتر است بیش از 20 ثانیه برای هر حرکت حرکت کنید.