دوچرخه ریسندگی کامل / دوچرخه دوچرخه سواری برای استفاده در باشگاه

- Dec 12, 2018-

دوچرخه دوچرخه سواری کامل / دوچرخه سواری برای استفاده از ورزشگاه

full-commercial spinning bike/ cycling bike for gym use


این دوچرخه دوچرخه سواری استاندارد تجاری، حتی در خانه شما را راحت تر و موثرتر می سازد. استاندارد تجاری استاندارد 20kgs فلاپی، میل لنگ و قاب فولادی این دوچرخه بسیار محکم و پایدار است. ویژگی صندلی و صندلی قابل تنظیم 4 راه، اجازه می دهد تا چند نفر در خانواده خود برای استفاده از آن به طور موثر و راحت. دو پدال قفس مجهز به ایمنی و راحتی قابل توجه است.