مشکل توجه تردمیل

- Nov 09, 2017-

شروع به کار دستگاه دویدن، بهتر است دو پا از دو طرف پا برداشته شود و سپس شروع و سپس روی کمربند اجرا کنید.

در آغاز، سرعت از سرعت به آرامی، ابتدا شروع به گرم کردن ورزش، به تدریج تسریع شد.

در حال اجرا، دست دو دست به راحتی نوک باز، بر روی دستگیره نگه ندارد، این برای کل بدن برای شرکت در ورزش هوازی منجر نمی شود، اثر ورزش بسیار خوب نیست.

اگر دکمه ایمنی روی تردمیل وجود داشته باشد بهتر است دکمه ایمنی را در تردمیل نگه دارید تا بتوانید از آسیب های ناشی از اجرای تردمیل در زمان خود جلوگیری کنید. (دکمه ایمنی را جدا کنید و تردمیل به طور خودکار متوقف می شود)

در حالت درست باید سینه شکمی باشد، فقط ممکن است شروع شود ممکن است کمی دشوار باشد، اما برای مدت طولانی با حالت درست انجام می شود، این کمک بسیار خوبی برای شکل بدن سازی است.

تردمیل متوقف می شود، سرعت نیز باید از سرعت به آهسته باشد، اجازه دهید بدن انسان بازتابی از روند، به طوری که ماشین بعدی، مردم احساس احساس سرگیجه نمی کنند. اگر شما بر روی یک تردمیل کار می کنید و دستگاه را به طور مستقیم متوقف می کنید، شما احساس سرگیجه می کنید، که این امر باعث می شود که شما سقوط کنید.