اثر تناسب اندام دوچرخه ریسندگی

- Apr 19, 2018-

1، می تواند پیری مغز را جلوگیری کند، چابکی سیستم عصبی را بهبود بخشد. نتایج مطالعات طب ورزشی مدرن نشان می دهد که دوچرخه سواری یک طرف دیگر تسلط است. پدالجوی متناوب در هر دو پهلو، باعث می شود تا هم عملکرد مغز چپ و هم راست، همزمان جلوگیری از پیری زودرس و بی توجهی باشد.


2، می تواند عملکرد قلب و ریه را بهبود بخشد، ورزش عضلات اندام تحتانی و افزایش استقامت. دوچرخه سواری همان تاثیرات استقامتی را بر اندام های داخلی به عنوان شنا و در حال اجرا دارد. این تمرین نه تنها از مفصل کمر درد، زانوها و چرک ایلایک و 26 جفت عضلات سود می برد، بلکه باعث می شود عضلات گردن، پشت، بازوها، شکم، کمر، کشاله ران و باسن نیز فعال شود. مفاصل و رباط نیز ورزش متناوب را دریافت می کنند.


3، برای از دست دادن وزن. در هنگام دوچرخه سواری، به دلیل تمرین هوازی دوره ای، تمرینکنندگان کالری بیشتری مصرف می کنند و وزن قابل توجهی را از دست می دهند.


4، می تواند عملکرد جنسی را بهبود بخشد. دوچرخه سواری 4-5 کیلومتر در روز می تواند ترشح استروژن یا آندروژن های انسانی را تحریک کند که باعث افزایش عملکرد جنسی و هماهنگی زندگی جنسی شوهر و همسر خواهد شد.


5، می تواند از طول عمر لذت ببرد. براساس آمار نظرسنجی کمیته های بین المللی مربوطه، در میان افراد مختلف حرفه ای در جهان، طولانی ترین امید به زندگی پسران، به دلیل این واقعیت است که آنها اغلب در حین نامه ها سوار دوچرخه می شوند.