عملکرد تردمیل

- Mar 24, 2018-

کاهش وزن: زمان 30 تا 40 دقیقه

از آنجا که مصرف چربی بدن بعد از نیم ساعت تا 45 دقیقه ورزش شدید متوسط شروع می شود، مهم است که هنگام استفاده از تردمیل، زمان و سرعت را کنترل کنید. بهتر است زمان را برای 30 تا 40 دقیقه تنظیم کنید. اگر می خواهید تمرینات دیگر را انجام دهید، می توانید زمان را کاهش دهید، اما کمتر از 20 دقیقه بهتر است. تنظیم سرعت بسته به جنسیت متفاوت است. بهترین مرد 6.5 کیلومتر / در آن زمان، در حالی که زن در 5.5 کیلومتر / ساعت بهتر است. همچنین، در هنگام حرکت، توجه به نوسان بازو را افزایش دهید و آن را روی نرده ها نگه ندارید زیرا انرژی بیشتری مصرف می کند و طبیعی تر و ایمن تر می شود.


تمرین cardiopulmonary: سرعت 5 ~ 9 شیب 0٪ ~ 10٪

اگر تصمیم به تمرین قلب خود دارید بهتر است با یک متخصص پزشکی ورزشی مشورت کنید. با توجه به پیشنهادش، ضربان قلب هدف را برای خود تنظیم کنید. به طور کلی هنگامی که به ضربان ضربان قلب در حین رانندگی برسید، باید 25 تا 35 دقیقه صبر کنید و بهترین سرعت را به 5 تنظیم کنید و شیب را از 0 تا 10 درصد کنترل کنید. بین. بعد از اینکه تمام تمرین را تمام کنید، عجله نکنید. بهترین کار این است که سرعت را پایین بیاورید و برای 5 دقیقه به کار بازگردید.


گرم شدن: زمان 5 تا 10 دقیقه 8 را تجاوز نکنید

اگر می خواهید از یک تردمیل برای گرم کردن یا استراحت استفاده کنید، زمان را می توان از 5 تا 10 دقیقه کنترل کرد و سرعت بهتر از 8 نیست، بخصوص هنگام انجام فعالیت های آماده سازی، بهتر است که 3 تا 5 را در سرعت 4.5 به ترتیب. دقیقه، سپس به مدت 2 تا 3 دقیقه با سرعت 8 عمل کرده و سپس با سرعت 5 تا 3 تا 5 دقیقه اجرا می شود. این می تواند از مصرف غیر ضروری قدرت فیزیکی جلوگیری کند. شیب می تواند 0٪ تا 4٪ باشد.