چه چیزی را در ماشین جدید خود جستجو کنید --- تردمیل

- Jun 14, 2018-

چه چیزی را در ماشین جدید خود جستجو کنید --- تردمیل


هنگام تجزیه و تحلیل بهترین محصولات در بازار، ما به دنبال موارد زیر بودیم:

· امتیاز قدرت بالاتر، که نشان می دهد تمرین نرم و صاف، یک موتور قدرتمند تر و یک ماشین ساکت تر است.

· سطح در حال اجرا که به اندازه کافی گسترده و به اندازه کافی طول می کشد تا از بریدن، لغزش و سقوط کردن دستگاه در طول تمرین جلوگیری شود.

· سطح مناسب کفپوش که می تواند به اندازه کافی پایدار برای جلوگیری از تندرستی، اما به اندازه کافی نرم باشد تا بتواند پشتیبانی کامل از مفاصل ظریف ایجاد کند.

· کنترل های الکترونیکی که باعث می شود با استفاده از دستگاه ساده تر و سریعتر برنامه نویسی را انجام دهید.

· ویژگی های ایمنی ارائه شده توسط دستگاه، مانند دستبند و نحوه ایمن بودن آن به دستگاه متصل می شود.