ما دارای خطوط تولید پیشرفته، ماشین آلات اتوماتیک جوشکاری و تجهیزات اتوماتیک پوشش پودری هستند. نه تنها دستگاه برش و خمش اتوماتیک به صورت مستقل تولید می شود، بلکه ما همچنین بسیاری از تجهیزات تست پیشرفته را وارد می کنیم. این باعث می شود که ما توانایی تولید و توانایی قدرتمندی را داشته باشیم.

IMG_2078_副本.jpg